Välkommen

Välkommen till Virginska släktföreningens hemsida!

Den Virginska släkten har rötter och är känd från 1300-talet och introducerades på Riddarhuset av Överstelöjtnanten Bernhard II Virgin (1673 – 1743)  år 1731 och har sedan 1955 en aktiv släktförening med runt 100 medlemmar. På vår hemsida finner Du allt från praktisk information kring styrelsens sammansättning och aktuella händelser, till spännande historier om Virginare genom tiderna både ur ett svenskt och internationellt perspektiv.