Eugenie firas 150år sedan återkomsten till Karlskrona