Svenska grenen

Svenska grenen

Bernhard II Virgin (1673-1743) var sonson till teologen Adrian d.ä. Virginius. När hans fader, kaptenen Bernhard I Virgin dog 1689 gick han som 16-åring i svensk krigstjänst, följde Karl XII mot Ryssland och blev i slaget vid Poltava 1709 fången. Av sin fader, som i unga år varit i rysk fångenskap, hade han lärt sig det ryska språket. Sannolikt till följd därav lyckades han att av den ryske befälhavaren, furst Menschikow, erhålla permission under 4 månader för att bege sig till Sverige, att för sina fångna kamrater utverka gage och understöd. Han genomförde den långa och säkerligen mycket strapatsrika färden via Reval (nuvarande Tallin) till Stockholm, dit han anlände vid jultiden 1709 och blev omedelbart kapten vid Livgardet. Hans maka Beata v. Kaulbars kom först följande år till Stockholm och dog där barnlös 1710 i pesten. Bernhard II Virgin utväxlades senare mot en fången rysk officer och blev sedermera övestelöjtnant.

Även tidigare hade Virginare varit bosatta i Sverige. Bernhards äldre bror, överstelöjtnanten Johan Adrian Virgin vistades i Stockholm åren 1702-1705 som regementskvartermästare och blev där gift med en svenska Catharina Rothof 1703. Med henne hade han flera barn, bland vilka särskilt märkes den blivande generalen och chefen för den svenska fortifikationen Johan Bernhard (1705-1783). Han dog dock barnlös och sökte aldrig introduktion på svenska Riddarhuset.

Överstelöjtnanten Bernhard II Virgin gifte sig två gånger i Sverige, först 1714 med Eleonora Elisabeth Soop och efter hennes död 1722 med Christina Hedvig v. Köhler 1723. I dessa båda äktenskap föddes totalt 14(!) barn varav 9 söner. Släkten naturaliserades och introducerades på svenska Riddarhuset 1731.

Under de omkring 300 år som släkten nu varit bosatt i Sverige, har den blivit mycket utgrenad och är f.n. uppdelad på 4 levande grenar. Antalet ättlingar efter stamfadern Bernhard II, vilka är födda med namnet Virgin, uppgår nu till flera hundra personer. Bland dem har förekommit flera höga ämbetsmän och officerare och många har även haft yrken inom lantbruk, stad och industri.