1999 Polen – Schwessin

Rapport från Virginska Släktföreningen på resa

Den 30 september till 3 oktober 1999 företog 28 medlemmar av den Virginska släktföreningen en resa till de Pommerska delarna av nuvarande Polen och Tyskland. Syftet med resan var bl a att besöka den Virginska släktens stamgods Schwessin nära byn Miatsko (tidigare Rummelsburg) i Polen.

Den idag dokumentariskt äldsta medlemmen av Virginska släkten är en Hinze Virgin som år 1408 köpte godset Schwessin av en Franz Nemer, köpebrevet är daterat Flatenstein och köpeskillingen var 500 Thaler Preuss. Denna Hinze Virgin torde ha varit född ca 1350-1370. Den Virginska släkten hade därefter godset i besittning t o m år 1764 då en Ernst Joachim v Virgin sålde egendomen till en granne Peter Valentin v Roggenbuck. Godset hade då varit i den Virginska släktens ägo i 356 år. Kort därefter inlöste en minister Valentin v Massow egendomen som sedan förblev i den urgamla släkten von Massows ägo fram till andra världskriget.

Alldeles nära Schwessin ligger släkten von Massows stamgods, f.d. storgodset Gross Voltz, som varit i deras ägo alltsedan 1200-talet fram till andra världskriget. Många strider mellan den Virginska släkten på Schwessin och den Massowska släkten på Gross Voltz om äganderätten till Schwessin har dokumenterats. Det har trots detta förekommit giftermål mellan släkterna!

Efter en bussresa från Stockholm genom Sverige och via Ystad angjordes Swinoujscie för vidare färd mot Miatsko. Där blev deltagarna mottagna av Miatskos stadsdirektör samt fd borgmästaren, Herr Hapke. efter en trevlig lunch uppvaktade deltagarna en Frau Ehrengard von Massow på Gross Voltz. Hon flyttade tillbaka från Tyskland till stamgodset för sex år sedan och lever nu, som ensam släktmedlem, i ett underbart litet nybyggt hus på godsets mark. Som sällskap har hon en grupp av 27 st egenhändigt importerad långhårig skotsk nötboskap. Gross Voltz ligger vackert vid en sjö men är idag förfallet och huvudbyggnaden bebos av 8 polska familjer.

Senare på eftermiddagen besöktes Schwessin som idag visade sig vare under omfattande och påkostad renovering av en polsk affärsman. Även Schwessin ligger mycket vackert i en kuperad natur och vid en förhållandevis djup sjö med stor fiskrikedom. Nuvarande ägaren har som mål att låta gården hantera upp till 1000 ha odlad mark om fem år. I dag bedrivs ett begränsat jordbruk omfattande ca 80 ha.

Efter en sen återfärd tillbringades natten i Stettin. Den tredje dagen styrdes färden mot den f d östtyska byn Verchen norr om Berlin. Denna by som år 1245 fick ett nunnekloster byggt i regi av byns ägare, en riddare Johannes de Verchen, har med stor sannolikhet, ehuru det ännu ej är dokumentariskt bevisat varit starten för den Virginska släkten och dess vapen med den heliga jungfrun bärande sin liljestängel. Klostret har i sitt tidigaste vapen från 1250-talet mycket stora likheter med det Virginska vapnet på Schwessin ca 150 år senare. Det var dessutom vanligt vid den tiden med folkvandringar österut (jmf släkterna v Massow, v Puttkamer, v Glasenapp etc)

Efter en mycket givande resa genom Pommern äntrades hemfärden som gick via övernattning i den gamla staden Bad Doberan och därefter färja från Rostock till Trelleborg.

Johan Virgin
Ur Riddarhusets tidskrift, Arte et Marte nr 2, 1999