1996 Tallin – Tartu

Resa till Estland Tartu 1996

Den 26-28 april 1996 ägde rum i universitetsstaden Tartu (f.d. Dorpat) i Estland ett teologiskt seminarium till minne och ära för två medlemmar av släkten Virgin, Andreas Virginius d.y. (1640-1701) och dennes son Adrian Virginius d.y. (1663-1706) som varit översättare av Nya Testamentet till det estniska språket. Arrangörerna till seminariet, B G Forselius Society, inbjöd Virginska släktföreningen att deltaga, vilket hörsammades av 23 släktmedlemmar.

Efter en lugn båtresa och fortsättning med buss till Tartu fick deltagarna lyssna till en mycket intressant redogörelse av den svensktalande professorn Helmut Piirimäe för universitetets historia under olika epoker. Han erinrade om att en tidigare släktmedlem, Andreas Virginius d.ä. (1596-1664) varit universitetets förste rektor vid dess grundande av Gustav II Adolf år 1632 och sedermera utnämnts till biskop i Reval (nuvarande Tallinn).

Den följande dagen inleddes med en uppvaktning hos landshövdingen i Tartu län, Karl Laantee. Under ledning av direktören för B.G Forselius Society, Madis Linnamägi, gick färden därefter till Kambi, söder om Tartu, där Andreas Virginius d.y. varit kyrkoherde med början år 1660. Programmet omfattade en gudstjänst ledd av den estniske ärkebiskopen Jaan Kiivit, i den mycket stora kyrkan som för närvarande är i färd att restaureras. Vidare ingick en körkonsert i kyrkan och, som särskild huvudpunkt, avtäckningen av en stor minnestavla om bibelöversättningen.

Den tredje och sista dagen på morgonen gick färden åter till Tallinn, där en guide förde gruppen runt i de charmfulla gamla stadskvarteren med bl. a den nyrestaurerade svenska ambassadbyggnaden. I den berömda domkyrkan med många svenska vapensköldar och gravmonument återfanns, med ledning av uppgifter från svenska Riksarkivet, graven för Andreas Virginius d.ä. – Efter en snabbtitt på ruinerna av ett Birgittinerkloster gick deltagarna ombord på färjan som lika lugnt som på utfärden återvände till Stockholm.

Eric Virgin, ordförande

Från Riddarhustets tidskrift Arte et Marte nr.2 1996