Släktföreningen

Vi är stolta över att kunna säga att vi är en aktiv släktförening, inte bara genom regelbundna släktmöten utan också genom olika resor och utflykter vi gör tillsammans. Vi har här samlat både praktisk information såsom styrelsens sammansättning och våra stadgar men också bilder och berättelser kring tidigare resor vi gjort.