2002 Gotland

Släktföreningen vid Stenmuseet Kettelvik på Gotland 2002.