Fregatten Eugenie

Fregatten Eugenie var ett svenskt örlogsfartyg som under befäl av Christian Adolf Virgin (1797 – 1870) genomförde den första svenska världsomseglingen i flottans regi mellan åren 1851-1853. Under denna sektion har vi samlat information kring Fregatten Eugenies världsomsegling och befälhavaren Christian Adolf, trevlig läsning!
Detalj från Jakob Häggs oljemålning ”Fregatten Eugenie i Magellans sund”, målad 1894.