Claes Virgin (1858-1941)

Agrias grundare –Stort hjärta och sinne för affärer

När du kliver in i Agrias entré ser du bysten som föreställer Claes Virgin. Men vem var han egentligen, mannen som grundade det som idag är Agria? En affärsman med stort hjärta och sinne för affärer, visar historien.

När Virgin grundade Skandinaviska Kreatursförsäkrings-bolaget, SKFB, fanns redan 128 större och mindre bolag som försäkrade djur. Men Virgin var övertygad om att det behövdes ytterligare ett. 

Importen av dyrbara avelsdjur hade tagit fart i Sverige och de små bolagen hade problem med att försäkra avelsdjuren. Samverkan blev en av framgångsnycklarna som gjorde att SKFB fick en rivstart. 

Virgin var också bestämd över vilka som skulle arbeta för honom. Hans idé var unik och håller än idag – det är männ-iskor med kunskap om djur som ska sälja djurförsäkringar. Därför var de första försäkringsmäklarna veterinärer. 

Med rask takt växte bolaget. Fler och fler bolag fusionerades med SKFB och redan efter tio år visade bolaget imponerande siffror. 

Driftig affärsman
Claes Virgin var mannen med tusen järn i elden. Tre år efter grundandet av SKFB gav han sig i kast med en annan stor uppgift. Han beslöt att starta ett livförsäkringsbolag: Valand. Bolaget fusionerades så småningom med andra bolag och ingick i Wasa ända tills Länsförsäkringar och Wasa fusion-erades år 1998. 

Men Virgin var inte bara en man med sinne för affärer. Han hjärta klappade för både människor och djur. I Agrias 100-årsbok berättas att han, med stor iver, bedrev hönsavel. Hönan klev in för att värpa i sitt rede och kom inte ut förrän hon värpt ett ägg. Äggets ”föräldrar” antecknades noga på ägget, och var de riktigt fina flyttades de in till äggkläcknings-maskinen som stod i matsalen. Den var avdelad så att familjen Virgin åt i den ena halvan. I den andra sprang kycklingarna omkring. 

– Pappa brukade betrakta kycklingarna med ömma och stolta blickar, berättar hans dotter Ebba Virgin i Agrias 100-årsskrift. 

Ibland kunde Virgins intresse för hönsen ta överhanden, som den gången när en av hans medarbetare sammanställde upp-gifter till försäkringsinspektionen: ”Men snälla fru Sundberg, kasta smörjan i papperskorgen! Inte har vi tid med det där. Vi ska ju på hönsutställning!” 

Konvalescenthem för djur
På Ennora gård, som var ett sjuk- och konvalescenthem för djur, hjälpte hela familjen till med att ta hand om djuren. Där fanns, förutom hästar, även kor, grisar, får, höns och kaniner – något som fick hela familjen Virgin att stortrivas, trots hårt arbete.

– Pappa tyckte bäst om att motionera tjuren på vintern när det var som allra halast, berättar Ebba Virgin vidare för författarna till boken Agrias 100 årsskrift.


Stort samhällsengagemang
Direktör Virgin var också en man som brydde sig om männ-iskor som hade det svårt. I början av 1900-talet var tuberkulos den stora folksjukdomen. Virgin tog kontakt med Fru Beda Hallberg i Göteborg som fått idén till Första Majblomman. Under hans ledning började försäljningen av Första Maj-blomman även i Stockholm. Första året inbringade försälj-ningen 19 000 kronor. Pengarna gick till inköpet av mark i Dalarna där det senare byggdes ett sanatorium för barn med tuberkulos.

Listan på välgörenhetsprojekt som Virgin deltog i kan göras lång. Han var initiativtagare till Barnens dag, som gav medel till barnkoloniverksamheten. Han samlade in pengar till barn med barnförlamning, till Svenska Röda Stjärnan – en förening för vård av hästar i krig (som senare bytte namn till Blå stjärnan). För barn med ärftlig syfilis anordnade han ett lotteri. Det inbringade 110 000 kronor och blev stommen till ett hem för dessa barn.

Virgin stod också i spetsen för insamlingen för ett bättre luftförsvar och ledde projektet att samla in de miljoner som behövdes för att kunna bygga pansarbåten Sverige.

Sammanställning gjord år 1990, av Agria Djursförsäkringar inför företagets 100-års jubileum.

————————————————————————————————————

Nedanstående dokument erhöll Claes Virgin så som gåva av anställda och samarbetspartners vid sin pensionering 1927, och överlämnades i form av ett inbundet särtryck till Agria’s VD Birger Lövgren vid släktföreningens besök på Agria 9 oktober 2012: