2019 Estlandsresa

Virginska släktföreningens Estlandsresa 26-30 september 2019

Torsdagen den 26 september samlades 31 förväntansfulla Virginare i Värtahamnen för gemensam överresa till Tallinn medelst färja. Väl ombord bjöds deltagarna på ett fascinerande föredrag om Estlands historia från svensktiden till idag av vår reseledare konsthistorikern, kulturrådet och diplomaten Hans Lepp.

Föredraget följdes av en gemensam trerätters middag där deltagarna lärde känna varandra närmare. Vid ankomsten till Estland följande morgon möttes vi av kyrkoherden i den Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, Patrik Göransson, som tillsammans med Hans Lepp agerade guider under tiden i Estland.

Därefter transporterades deltagarna till familjen Stenbocks bedagade men imponerande gods Kolk som besågs både ut- och invändigt. Besöket gav deltagarna inblick i det storgodsliv som levts på platsen mellan 1600- och tidigt 1900-tal och den balttyska adelns förmögenhet och inflytande. Besök gjordes även på det lokala museet för den kolchos som inrymts på godset under sovjettiden. Därpå avnjöts en klassisk estnisk lunch bestående av kött, surkål och potatis i den rustika restaurangen Palmse Körts.

    

Lunchen följdes av ett besök på godset Palmse som tillhört den balttyska släkten von Pahlen. Palmse, till skillnad från Kolk, har genomgått stora renoveringar.

Besök gjorde även vid Kärde (Kardis) där fred slöts mellan Sverige och Ryssland 1661 vilket avslutade Karl X Gustavs ryska krig och stadfäste de svensk-ryska gränserna.

 

Resan fortsatte genom ett höstfagert Estland och utanför Tartu besöktes platsen för Georg Stiernhielms gods Vasula. Stiernhielm, kallad ”den svenska skaldekonstens fader”, var samtida med Andreas Virginius och de var två av de ledande personerna i Dorpat vid samma tid och var båda aktiva vid universitetet.
Efter ankomst till hotellet i Tartu var det middag på egen hand vilket många Virginare utnyttjade för att upptäcka staden närmare.

Följande morgon var det dags för avfärd till kyrkan i byn Kambja strax söder om Tartu där deltagarna mottogs av kyrkoherde Andrus Mõttus. Framför kyrkan finns idag två minnesstenar till minne av Andreas Virginius (1640-1701) samt Adrianus Virginius (1663-1706) och deras gärning som översättare av Nya testamentet till sydestniska 1686. En översättning som sägs vara den första boken på sydestniska och som hade stor effekt på det estniska språkets utveckling. Andreas Virginius utsågs till kyrkoherde i Kambja på 1680-talet och grundade även här en av Estlands äldsta skolor. Efter ett intressant föredrag av Andrus Mõttus om kyrkans historia och nuvarande verksamhet samt det levande Virginminne som vårdas på platsen förrättade Patrik Göransson en familjegudstjänst för Virginarna.

 

Väl tillbaka i Tartu mottogs gruppen av rektorn för Tartu Universitet, Toomas Asser, som gav en föreläsning om universitetets verksamhet idag. Efter en visning av universitetets lokaler fick deltagarna en fascinerande föreläsning om Andreas Virginius (1596–1664) som 1632 lämnade Pommern för att ta plats som professor och rektor vid det nybildade universitetet i Tartu, då Dorpat, vid namn Academia Gustaviana. Föreläsningen belyste fascinerande delar av Virginius insatser och hölls av doktoranden i historia Ken Ird. Därefter besöktes universitetsmuseet som är inhyst i ruinen av Tartus gamla domkyrka. Som tack för det varma välkomnandet, och till minne av Andreas Virginius insatser vid universitetet, överlämnade släktföreningen en tavla av det virginska släktvapnet till Toomas Asser och Tartu Universitet.

 

Efter att ha avnjutit lunch på egen hand gick resan vidare till det nyinvigda Nationalmuseum (Eesti Rahva Museeum) där Virginarna fick en guidad tur genom utställningar om Estlands historia och museets etnografiska samlingar.Siktet styrdes nu mot Tallinn och på vägen gjordes stopp för utsökt middag på Põhjaka herrgård.

Efter övernattning i Tallinn inleddes resans sista dag med ett gripande besök på Ockupationsmuseet där deltagarna fick en fördjupad förståelse för Estlands historia under sovjettiden. Besöket följdes av en guidad vandring genom Tallinns äldre delar med besök på Domberget med både den ortodoxe Alexander Nevskij-katedralen och Domkyrkan där det historiskt ska ha funnits en Virgingrav. Därefter besöktes den Svenska S:t Mikaelskyrkan där deltagarna fick delta i Mickelsmässfirandet med tårta tillsammans med församlingsmedlemmarna samt besöka kyrkomuseet med samlingar från de olika estlandssvenska församlingarna. Efter gemensam transport till färjan avnjöts gemensam middag och följande dag återkomst till Stockholm fyllda av nya kunskaper och trevliga minnen.

För släktföreningen,

Maria Virgin Björkman

(Vid minnesstenarna för Andreas och Adrianus Virginus framför Kambja kyrka.)