Kontakt

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med våra medlemmar, samt att ta del av sådan information som rör släkten och dennas historia.

Kontakta oss gärna via e-post till de adresser ni finner under rubriken Styrelse.