”Ett så kallat” 150års jubileum – SVD 1952

Den första rektorn på Universitetet i Dorpat var Andreas Virgin (1605-1647) som tillträdde år 1632 då Universitetet, egentligen, grundades av den svenske konungen Gustav II Adolf.

(Se förtydligande text nedan)