2011 Föredrag av Christer Hägg

28 maj 2011
Christer Hägg höll ett mycket uppskattat föredrag om Fregatten Eugenies världsomsegling 1850-1853. Föredraget hölls i marin miljö på Kastellholmen i Stockholm.