Eric Virgin (1876-1950)

Några minnen ur Eric Virgins liv

Berättade av Agneta Lönnberg, Virginska släktmiddagen, Riddarhuset 17 maj 2008

Min farfar Eric Virgin var född 1876, blev inspektör för trängen 1927 och därefter 1931 generalmajor och chef för det nybildade svenska flygvapnet. Der var nog tuffa år, att som arméofficer bli chef för en helt ny vapengren, som hade köpt in obeprövade flygplan. Det var framförallt de italienska flygplanen Caproni som vållade bekymmer och i vilka många flygare slog ihjäl sig. Till det nya vapnet kom ju också många äventyrslystna unga män från de gamla vapenslagen, armé och flotta.

Att farfar Eric blev chef för flygvapnet berodde väl på hans goda organisations förmåga, för flyga kunde han inte och ganska märkligt var ju också att han senare blev ordförande i KAK eftersom han aldrig blev någon skicklig bilförare! Men även i detta fall hade han hjälp av sin förmåga att organisera samt att han var mycket social och hade stor charm. 1933 avgick farfar från flygvapnet och nu kallade Etiopiens kejsare Haile Selassie honom att komma som hans rådgivare till Addis Abeba.

Redan 1931 hade svensken Johannes Kolmodin anlänt till Etiopien som politisk rådgivare åt kejsaren. Kolmodin dog emellertid hastigt i hjärtslag och 1934 anlände Eric Virgin tillsammans med fem andra svenska officerare bl a kapten Viking Tamm och vars uppgift var att organisera landets enda krigsskola för utbildning av etiopiska officerare. Farfar Eric hade snabbt konstaterat att kejsardömets försvar var i behov av en genomgripande modernisering och av flera skäl blev det Sverige som fick en nyckelposition när det gällde att bygga upp den etiopiska krigsmakten.

Ungefär samtidigt besökte svenska kronprinsparet och en delegation med toppar ur svenskt näringsliv flera länder i Mellanöstern. Man gästade även Addis Abeba och i samband med detta besök föddes tanken om ett svensk-etiopiskt vänskaps- och handelsavtal. Ett italiensk-franskt avtal hade ingåtts i Paris, det hade gett Rom fria händer i Etiopien och ett militärt samarbete mot Tyskland sattes igång. Det svensk-etiopiska vänskaps- och handelsavtalet blev en provokation för Italien och Mussolini själv påpekade i ett argt telegram att det var ”ett moln” över de italiensk – svenska relationerna. Farfar Eric som nu i Etiopien kallades ”den vite kejsaren” på grund av sitt stora inflytande gjorde inget för att dämpa den italienska irritationen. Han kallades ofta till kejsaren för konsultation och jag minns att farfar berättade hur han fick passera genom Haile Selassis stora trädgård där lejon gick lösa! Han berättade också att den lille kejsaren ingav stor respekt men var en mycket vänlig och kultiverad person.

Farfar fick bo i en stor villa med trädgård i centrala Addis och under sin korta tid där umgicks han med medlemmarna i den stora svenska kolonin. Där fanns bl.a. en läkare, doktor Hanner som farfar hade nära kontakt med efter hemkomsten. Hanner ville operera kejsarens tonåriga dotter men förbjöds att göra ingrepp på flickan. Det var kejsarinnan som inte ville att någon kniv skulle sättas i dotterns kropp med följd att prinsessan dog.

Farfar tålde inte det påfrestande klimatet på så hög höjd och fick flera hjärtattacker under sin korta men intensiva tid i Abessinien. Han hade också retat upp Mussolini ordentligt och blev ”persona non grata” under flera år i Italien. Därför lämnade han Etiopien den 1 oktober 1935 endast två dagar före den italienska invasionen. Kvar i landet blev de övriga svenskarna och officerarna. I november 1935 utfärdade NF, Nationernas Förbund, sanktioner mot Italien med stöd av 52 stater. I december 1935 bombade italienska flygplan ett svenskt Rödakorssjukhus och 28 patienter och en svensk vårdare dog. Jag var då 7 år och kommer väl ihåg vilken upprördhet det väckte inte bara i Sverige utan i hela världen.

Farfar kom hem till Stockholm hösten 1935 efter en lång och intressant resa runt Afrikas kust med ett tyskt skepp Ussukuma. Han möttes i Stockholm av en mängd journalister som intervjuade honom om upplevelserna han haft. Han hade fått med sig en mängd minnen från Etiopien. De anlände senare med fraktbåtar. Det var bl.a. en elefantbete som nu står i hallen på Hakunge. Jag hade sedan ett lejonskinn med huvud, som man alltid snubblade på, i mitt rum i Uppsala, samt även etiopiska tavlor och svärd. De finns också på Hakunge.

Kejsaren Haile Selassie flydde från Etiopien i maj 1936 och då erövras Addis av italienska trupper. Svenskarna lämnade aldrig Abessinien helt och under 50-och 60- talet har vi haft svensk flygutbildning i Etiopien och senare kom amerikanarna dit. Under 70-talet övergick ju landet i kommunistiskt styre och H Selassie mördades på ett helt bestialiskt sätt. Hans minne har nu återupprättas och hans grav finns i Addis, men nu lever landet åter i krigstillstånd som vi alla vet.