Adelskalendern genom 100 år

Adelskalenderns korta beskrivning av släktens historia genom 1900-talet

1916
”Gammal pommersk adlig ätt, ursprungligen från Norra Italien, och hette släkten fordom Vergin; naturaliserad och introducerad 1731”

1926
”Gammal pommersk adlig ätt; hette fordom Vergin; naturaliserad och introducerad 1731”

1953
”Från Pommern, enligt tradition av adlig härkomst, hette även förut Vergin. Naturaliserad och introducerad 1731”

1975
”Pommersk adlig ätt, hette förut Vergin och Vargin, sedermera Virgin. Känd sedan 1408, i svensk tjänst 1631. Naturaliserad och introducerad 1731”

1992
”Pommersk adlig ätt känd sedan 1408, hette även förut Virgin eller Vergin. I svensk tjänst 1631, inkom till Sverige från Estland 1709. Naturaliserad och introducerad 1731.”

2004
”Pommersk adlig ätt känd sedan 1408, vars äldste dokumentariskt belagde stamfader är Urban Virgin (känd 1575). Ätten inkom till Sverige från Estland 1631. Urban Virgins ättling i femte led, överstelöjtnanten Bernhard Virgin (1673-1743), naturaliserades 1731 12/6 och introducerades samma år 19/6”

2010
”Medeltida adlig ätt som härstammar från Pommern i Tyskland och är känd sedan 1408. Äldste dokumentariskt belagde stamfader är Urban Virgin (nämnd 1575). Ätten inkom till Estland på 1630-talet och därifrån till Sverige i början av 1700-talet.
Urban Virgins avkomling i femte led, majoren vid Skånska stånddragonregementet, överstelöjtnanten Bernhard Virgin (1673-1743), naturaliserades genom kunglig remiss given 1731 12/6 i Stockholm av Konung Fredrik I och introducerades samma år 19/6 under nr 1848. Äldre grenen av andra yngre grenen överflyttade ca 1880 till USA och fortlever där. ”

2022
Samma som 2010