Tidigare vapensigill

”Mariabilder i sigillen för nunneklostret i Mecklenburg, avritade efter bilder i Mecklenburgischens Urkundenbuch IV s. 526-527, Schwessin 1866.- Jungfruklostret Verchens äldsta sigill, som användes intill 1300-talets mitt har förekommit, men beskrives i samma urkundenbuch II s. 364 på följande sätt: Ett litet runt sigill på vilket den krönta jungfru Maria är framställt sittande med liljestängeln i höger hand och kristibarnet på vänster knä.”

”Släktens äldsta kända sigill har kommit från kammarrådet Johan II Vergin till Schwessin (ca 1590-1632). Det har därefter gått i arv till äldsta sönerna inom den pommerska släktgrenen. Stampen torde haft hög ålder. Jungfrun bär som himladrottning krona och långskaftad lilja liksom Mariabilderna i nunneklostrets sigill i Pommern och Mocklenburg under medeltiden.”

”Sigill använt av överstelöjtnant Johan Adrian Virgin (1671-1710) på ett flertal skrivelser till greve Adam Carl de la Gardie under de år han vistades i Stockholm 1701-1705. Efter fadern Bernhard I:s död 1689 användes dennes sigillstamp med initialerna B.V. över skölden av de två sönerna Samuel och Johan Adrian, som båda använde den. Tydligen har Johan Adrian i Stockholm låtit göra en egen stamp, varav denna bild är gjord.”

”Släktens vapen på svenska Riddarhuset. Avritning efter en fotoförminskning av originalet.
Plåtens höjd= 40,2cm, bredd=30,3cm.”