Släkten Virgin

Hur släkten kom till Sverige

Godset Schwessin i forna Pommern tillhörde släkten Virgin i nära 356 år fram till 1764 då dödsboet efter översten Ernst Joachim Virgin (1706 -1758) sålde godset till grannen släkten von Ruggenbuck.

År 1632 kallade Gustav II Adolf, Andreas Virginius (1596-1664) från Pommern för att bli den första rektorn för Sveriges andra universitet i Dorpat (nuvarande Tarttu, Estland) i det då Svenska Livland.

Ätten kom sedan till Sverige från Estland år 1709. Överstelöjtnanten Bernhard Virgin II (1673-1743) naturaliserades 1731 12/6 och introducerades på Svenska Riddarhuset samma år.

Släkten Virgin är idag den i Sverige äldsta ännu existerande Pommerska ätten och i dag finns ett hundratal kända nu levande ättlingar som bär namnet Virgin.


Gruppbild tagen vid ordinarie Släktmöte på Riddarhuset 29 april 2022. (Foto: Nils Fredrik Virgin)