Jordomsegling 1851-1853

Karta gjord av Carl Skogman, navigeringsofficer under Eugenies världsomsegling 1851-1853

Ur Christer Häggs bok ”Fregatten Eugenies Världsomsegling”