Ivar Virgin uttalar sig i Financial Times 2007 om Sveriges försvarskapacitet