Källor

Källor

Huvuddelen av Virginska släktens äldre historia som är beskriven på denna hemsida är baserad på släktforskning utförd och sammanställd av eller på uppdrag av Åke Virgin (1891-1987). Källor till angiven information finns katalogiserad i det släktarkiv som förvaltas av Johan Virgin (1952- ).

Källhänvisningar för de enskilda avsnitten har ej angivits, om källinformation önskas för specifika avsnitt på denna hemsida hänvisas till ordföranden i släktföreningen genom angiven kontaktinformation.
För artiklar som scannats in har så långt möjligt är angivits källa med datum skriven på artikeln.
För avskrivna texter har källa angivits i början alternativt i slutet av respektive text.

För bilder och text publicerad på denna hemsida gäller sedvanlig copyright.