Biografier

Genom åren har flertalet Virginare gjort avtryck i historien såväl inom Sverige som runtom i Europa och världen. Under denna sektion har vi samlat några av dessa Virginare och deras biografier.